Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Hesaplama

Gayrimenkul Değer Artış Vergisi Hesaplama

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Nedir, 

Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Hesaplama Yatırım amaçlı gayrimenkul almak için olsun ya da sadece içinde yaşama amacıyla olsun herhangi bir gayrimenkul satın aldıktan sonra, belirli bir süre içerisinde tekrar elden çıkarmak istediğinizde, yasal olarak ek bir vergi ödemeniz gerekebiliyor. Elbette bunun için belirlenen birtakım koşullar söz konusu.
Gayrimenkul değer artışı ile ilgili bu söz konusu uygulama, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki 80.maddeye bağlı olarak gerçekleştiriliyor. 

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi, satın aldığınız bir gayrimenkulü, aldığınız tarihten sonraki 5 yıl içerisinde yeniden satmanız halinde, Kanun’un bu 80.maddesine konu oluyor ve değer artış kazancı için bir vergi ödemek durumunda kalıyorsunuz.

Değer artış kazancı vergisinden muaf olmak için gereken tek şart, 5 yıl içerisinde yeniden elden çıkarmak istediğiniz söz konusu gayrimenkulün herhangi bir ödeme yapmadan alınmış olmasıdır. Yani bir miras, bağış ve benzeri gibi yollarla elde edildiyse, yeniden satmak istediğinizde kazancınız vergilendirilmez.


 

Değer Artış Kazancı HesaplamaPeki gayrimenkulde değer artış kazancı hesaplama işlemleri nasıl yapılıyor? Bunun için belirleyici olan veri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)’dir. Aylık olarak güncellenen Yİ-ÜFE oranlarına göre hesaplanan bu kazanç için aldığınız ve sattığınız ayların değil, bir ay öncesinin Yİ-ÜFE oranlarını dikkate almak gerekiyor.
Örnek bir hesaplama yapalım. Bunun için de örneğin 1 Şubat 2010 tarihinde 100 bin TLye alınan ve 1 Mart 2014 tarihinde 180 bin TL’ye satılacak bir ev için söz konusu vergiyi hesaplayalım:
2010 Şubat Yİ-ÜFE oranı yüzde 166,52
2014 Mart Yİ-ÜFE oranı yüzde 232,27
Bu veriler ışığında; 

1) 

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi hesaplama

işlemi için, alım ve satım aylarından bir önceki ayın endeks değerleri oranı ile alış fiyatı  çarpılarak, gayrimenkulün bugünkü değeri ortaya çıkarılır:
100.000 (232,57/166,52) = 139.664

2)Bugünkü alış değerini bulduktan sonra bu değeri, satış fiyatından çıkarır ve satıcının bu satıştan kazandığı reel kâr  ortaya konur:
180.000-139.664= 40.336

3)

Gelir vergisi hesaplama

işlemi yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında, söz konusu kanunda belirtilen şu ifade genellikle gözden kaçar: “...elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi … ”

Bunun anlamı, tapu üzerinde satıcı tarafın ödemiş olduğu yüzde 2 masraf gibi masraflar, değer artışı tutarından çıkarılarak matrah indirimi alınabilir. Bunu da hesaba şöyle ekleyelim:
40.336-4000= 36.336

Ortaya çıkan sonuç, yasada belirtilen istisna öncesi matrah anlamına geliyor. Elde ettiğimiz bu tutardan, gayrimenkul vergilendirme işlemlerinde Gelir İdaresi tarafından yıllık olarak belirlenen istisna oranını çıkarmamız gerekiyor. Bizim örneğimizde satış yılı 2014 olduğu için, 2014 yılındaki 9.700 tutarlık istisnayı düşmemiz gerekiyor:
36.336-9.700= 26.636

4) Gelelim hesabın son aşamasına. Bu aşamada, vergiye tabi olarak karşımıza çıkan 26.636 TL’lik tutar, yasalarda belirlenen aşağıdaki tabloya göre vergilendiriliyor:
 
10.700 TL’ye kadar    % 15       
10.700 TL- 26.000 TL arası (10.700 TL’e kadar %15 uygulanacak)    % 20       
26.000 TL -60.000 TL arası (10.700 TL’e kadar %15 / 10.700 TL-26.000 TL arası %20 uygullanacak)    % 27       
60.000 TL üzeri (10.700 TL’e kadar %15 / 10.700 TL-26.000 TL arası %20 /26.000 TL-60.000 TL arası %27 uygulanacak)    % 35     

Bu da demek oluyor ki 26.636 TL’lik tutarın oranı yüzde 27, ki bu da: 7191 TL oluyor. Hesaplanan bu gayrimenkul kazanç artışı vergisi,  geçerli yılın Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksite bölünerek ödenmek durumunda.
Yorumlar
Doğrulama Kodu
Tüm Hesaplamalar
Emlakçı Komisyonu Hesaplama
Tapu Harcı Hesaplama
Gayrimenkul Değer Artış Vergisi Hesaplama